• Welkom bij Sport Institute Europe

    Veiligheidsinstituut voor buitensportonderneminingen en onderwijsinstellingen.

Risk academy

Alles over risicobeheersing binnen de buitensport & ondersteuning voor studenten in opleiding

Onze leden

Een overzicht van de leden van het sportinstitute.

Op dit moment is het Sportinstituut de grootse organisatie van de Benelux waarbij buitensportbedrijven zijn aangesloten die hun risicomanagementsysteem op orde willen hebben. Onze organisatie is met name gericht op praktisch toepasbare systemen welke bijdragen aan de veiligheid.

De personen achter het sportinstitute

Art is expert in risicobeheersing binnen de buitensport. Met zijn eigen bedrijf Outdoor Safety biedt hij ondersteuning aan de SIE.

Bob is eigenaar van Sport Institute Europe BV.

Bob VoetsDirecteur SIE

Bij het Sport Institute Europe wordt continue inhoudelijk gewerkt aan verbetering van procedures en biedt u ondersteunende documenten, welke betrekking hebben op diverse (buiten)sport disciplines. Door onze nauwe samenwerking met diverse sportopleidingen zoals het CIOS, belangenvereniging Snowpro’s ,experts uit het bedrijfsleven en uiteraard het delen van ervaring met collega’s worden onze producten continue bijgesteld. Wij bouwen aan een veilige toekomst voor (buiten)sportactiviteiten. Het Sportinstitute heeft het meest uitgebreidde risicoplan en volgsysteem. Het gehele plan is uitgewerkt d.m.v. ondersteunende literatuur en onderwijssyteem.

Internationale regels m.b.t. verwerking van persoonsgegevens

Door toenemende digitalisering, is het steeds vanzelfsprekender…

Validiteitsverklaringen

Personen welke nog nooit kennis hebben gemaakt met een risicovolle…

NEN-EN 15567-1

NEN-EN richtliijnen voor hoogteparcoursen Voor 2006: geen…