Er komen veel vragen m.b.t. de tokkelactiviteit, wat is nu een tokkel en wat is nu een zipwire. Er is wel een degelijk verschil tussen deze twee. Bij de tokkel is meer risico en deze valt onder high risk, terwijl de zipwire onder medium risk valt. We zullen deze twee eens omschrijven:

De tokkel

De tokkel kenmerkt zich dat de deelnmers met een bepaalde versnelling/snelheid zich verplaatst langs een staalkabel of andere lijn van een hoger naar een aanzienlijk lager punt. Op het eindpunt moet de deelnemer worden geremd. Dit laatste zorgt ervoor dat er een extra remhandeling is. Voor een tokkel heb je minimaal twee instructeurs nodig. 1 instructeur voor het inbinden op de tokkel en 1 instructeur welke remt en de deelnemer uitbindt.

.
De zipwire

De zipwire is een verplaatsing over een kabel waarbij de zwaartekracht de deelnemer afremt. De staalkabel hangt slap, waarbij het instappunt vaak wel iets hoger is dan het uitstappunt. De zipwire is vaak een onderdeel van een klettersteig of een highropesparcours. Hiervoor is waarschijnlijk 1 instructeur nodig voor het inbinden of geen instructeur (afhankelijk van het beveiligings-zekeringssysteem)

.

Binnenkort zullen we voor de sie-leden een aparte handleiding plaatsen over dit onderwerp. Hierin worden beveiligingssystemen, remsystemen en dergelijk behandeld.