NEN-EN 15567-1

NEN-EN richtliijnen voor hoogteparcoursen

Voor 2006: geen NEN-EN norm voor hoogteparcousen
2006-2015: NEN-EN 15567-1:2006 Eerste NEN-EN norm
2015-huidig(2018): NEN-EN norm:2015: Tweede NEN-En norm

De eerste keuring van een hoogte parcours geschiet d.m.v. een ingebruiksname keuring. Deze keuring houdt in:

– visuele inspectie
– Functionele test welke is uitgevoerd op hoogte door een keurmeester. Enkele voorbeelden:
* op ziplines: 3,0 kN (maximale valfaktor 0,5)
* beveiligingskabel: 6,0 kN
* beveiligingskabel met daaronde een net: 3,0 kN
* platformen: 1,6 kN/m2
– Bouwtekening van het hoogteparcours met aangegeven hoeken en krachtberekeningen.
– Bomen welke worden gebruikt in het parcours moeten zijn voorzien van een gezondheidsverklaring.

Wanneer het parcours is goedgekeurd door de gestelde NEN-EN norm van dat bouwjaar, vindt er jaarlijks een nieuwe herkeuring plaats (periodieke keuring) volgens de NEN-EN norm van het bouwjaar. Een parcours welke in 2012 is gebouwd hoeft dus niet te voldoen aan de laatste NEN-EN norm, maar aan de NEN-EN norm van dat bouwjaar.

Open hier een artikel van de laatste wijzigingen van de laatste NEN-Norm

Wordt het complete zekersysteem vervangen dan dient er een nieuwe ingebruiksname keuring  plaats te gaan vinden volgens de laatste NEN-EN normen.

De jaarlijkse herkeuring volgens de NEN-EN norm van het desbetreffende parcours bestaat uit:

– visuele inspectie van het parcours
– Operationele inspectie
– controle van de bomen of deze nog volgens de laatste gezondheidsverklaring nog in goede staat zijn. Denk aan onderhoud / verknelling etc. Jaarlijks onderhoud en rapport van de gebruikte bomen in het parcours
– Controle of alle richtlijnen van de fabrikant worden uitgevoerd.
– Controle van de zekerkabels (aantal klemmen / bevestiging van de klemmen / slijtage / afwerking / etc.)
– Controle van gebruikersmateriaal (of deze regelmatig goed worden geïnspecteerd etc.). Logboek moet aanwezig zijn.
–  documentatie van de ingebruiksname keuring moet aanwezig zijn.

Binnen de NEN-EN norm worden er geen richtlijnen gegeven voor de keurmeesters. Wel worden er duidelijke richtlijnen gegeven waar een keuringsrapport aan moet voldoen:

– Plaats en datum van de inspectie;
– Naam en adres van de inspecteur/keurmeester;
– duidelijke omschrijving van het parcours;
– duidelijke omschrijving van de geïnspecteerde onderdelen;
– Rapport van alle defecten welke zijn geconstateerd. Alle defecten dienen te zijn verholpen voordat het parcours weer wordt gebruikt;
– Keuringsrapport moet worden opgenomen binnen de documentatie van het parcours;
– controle van de logboeken m.b.t. inspecties en materiaal;
– Bij een herkeuring dient er een ingebruiksname rapport/keuring aanwezig te zijn;
– Het keuringsrapport mag niet verwijzen naar eerdere documentatie, tenzij deze volledig is toegevoegd aan het rapport.

Een keurmeester moet aan de volgende kwaliteitseisen voldoen:

– Het kunnen constateren van houtrot
– het kunnen uitvoeren van inspecties op hoogte
– kennis hebben van zekersystemen welke worden gebruikt binnen de highropescourses, richtlijnen van de fabriekshandleiding etc.
– kennis van de gestelde NEN-EN normen (afhankelijk van het bouwjaar van het parcours)
– Rapport kunnen opmaken volgens de NEN-EN richtlijnen

NEN-EN 15567-1 is richtlijn

De NEN-EN is een richtlijn, niet wettelijk verplicht. Echter eisen de organisaties zoals ERCA, Sportinstitute, Vebon, SVWB, verzekeraars, etc. dat hoogte parcoursen aan deze richtlijnen moeten voldoen. Dit geld vaak ook voor de opleidingseisen van instructeurs (NEN-EN 15567-2).

Wanneer kan een park worden stil gelegd door een keurmeester?

Een park kan worden stil gelegd wanneer de veiligheid van de deelnemers of de constructie zodanige gebreken vertoond dat dit gevaar op kan leveren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

– Houtrot in de draagconstructie
– beschadigingen van de zekerlijn
– Dode bomen om het parcours of welke deel uit maken van het parcours
– Versleten of andere slijtage (metaalmoeheid) van de constructie
– Gebruikersmateriaal vertoond gebreken

Gebreken binnen een parcours worden binnen een keuringsrapport aangegeven met urgentie. Algemeen onderhoud, wat niet direct gevaar op levert, moet b.v. binnen 2 maanden worden hersteld. Ondertussen kan men het parcours blijven gebruiken. Is de urgentie hoog, dit wordt meestal met rood aangegeven, dan moet er per direct actie worden ondernomen. Toto die tijd mag het parcours niet gebruikt worden.

Sportinstitute en de NEN-EN-1 norm

De komende tijd zullen we ons gaan richten voor het opstellen van de opleidingseisen van de instructeurs m.b.t. de NEN-EN richtlijnen. De vorige ontwikkelingen zullen zijn:

– instructieboekje opsporing houtrot
– Uitwerking van de belangrijkste NEN-EN norm in duidelijke taal, met voorbeelden
– informatie over zekersystemen en nieuwe ontwikkelingen
– Onderhoudtips m.b.t. parcoursen en overige constructies