Internationale regels m.b.t. verwerking van persoonsgegevens

Door toenemende digitalisering, is het steeds vanzelfsprekender…