Corona & buitensport

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen. Het voordeel van buitensportactiviteit is dat deze voor veel ondernemingen ook daadwerkelijk buiten plaats vinden.

Met branche specifieke aanvulling voor buitensportbedrijven is tot stand gekomen in samenwerking door HISWA-RECRON, VNO-NCW/MKB Nederland, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en McKinsey. Deze branche specifieke aanvulling is een uitbreiding op het overkoepelende protocol voor watersport en recreatiebedrijven. 

Hieronder onze documenten (update 29 september 2020):

protocol corona 1 juni 2020 SIE 
aanvulling voor samenstellen covid-19 protocol

Welke doelgroep kan wel en niet?

Hieronder de richtlijnen m.b.t. van deelnemende personen:

1. Deelnemers in de leeftijdscategorie van het basisonderwijs (4 tot en met 12 jarigen) mogen fysiek contact met elkaar tijdens de activiteit. Groepsgrootte tot 1 juli is 30 personen, na 1 juli 100 personen.
2. Per 1 juni 2020 geldt dat jongeren tot en met 18 jaar tijdens het sporten gewoon spelcontact mogen hebben. Daarbuiten blijft ook voor hen de algemene regel gelden dat zij anderhalve meter afstand dienen te houden. LET OP: Het kromme is dat dit binnen het bewegingsonderwijs nog niet is toegestaan, hierin komt na 23 juni 2020 een update, de verwachting is dat dit gelijk wordt getrokken met de algemene regel.
3. Deelnemers (ouder dan 18 jaar) kunnen in een maximale groepsgrootte van 30 personen deelnemen aan de activiteit. Na 1 juli 2020 zal dit versoepeld worden naar 100 personen. Hierbij moeten wel de verplichte richtlijnen van 1,5 meter tussen afstand zijn waarborgt. Daarbij worden de richtlijnen zoals benoemd in acht genomen.

Instructeurs moeten bij alle deelnemers 1,5 meter afstand in acht nemen, ook bij de 4 tot 12 jarigen. Instructies vinden dus plaats op 1,5 meter afstand (wees creatief en veilig)

Richtlijnen 

Vanaf het moment dat de buitensportbedrijven weer opengaan voor gasten staat veiligheid voorop voor onze gasten en medewerkers. We vinden het belangrijk om in de periode waarin vrijetijdsbesteding buitenshuis weer beter mogelijk wordt, een kwalitatief en veilig toeristisch-recreatief verblijf aan de gasten te bieden. De buitensportsector kenmerkt zich door het ontvangen van verschillende, veelal besloten, groepen (verschillende huishoudens, scholen en verenigingen). Er is een enorme diversiteit aan buitensportbedrijven en daarom is dit een generiek protocol, waarbij maatwerk per buitensportbedrijf noodzakelijk is.

Een groot deel van de buitensportbedrijven is sterk gericht op jeugd en jongeren in de leeftijd 6-18 jaar en volwassenen. Daarom wordt nadrukkelijk opgenomen dat voor groepsvorming, openstelling en het samenzijn van kinderen, de aangepaste maatregelen en regels voor het onderwijs en de buitenschoolse opvang worden opgevolgd.

Sport institute zal haar leden nadrukkelijk rekenschap geven van de (nieuwe) voorwaarden van een 1,5 meter samenleving, door middel van de protocol bepalingen zoals hierboven opgenomen. Binnen deze bepalingen zullen aanpassingen gemaakt moeten worden voor het openstellen en het gelimiteerde gebruik van voorzieningen of de overall maximale capaciteit op een watersport- en recreatiebedrijf. Hierdoor kunnen we iedereen weer op een veilige en prettige manier ontvangen en gasten een prettig verblijf bieden op de watersport- en recreatiebedrijven. Laatste update van 29 september:

Sport institute adviseert en ondersteunt haar leden om hiertoe een Social Distancing procedure met aangescherpte hygiëne- en veiligheidsmaatregelen op te stellen. Sport institute zal in dit document een voorbeeld procedure opstellen waardoor leden dit snel kunnen implementeren en zullen dit zo lang als nodig is, moeten blijven uitvoeren.

Door watersport- en recreatiebedrijven met de bijbehorende beperkende maatregelen weer te openen dan wel weer hun bedrijfsmatige activiteiten te kunnen laten uitvoeren, kunnen we naast een vertrouwde en veilige recreatieve omgeving voor gasten tevens continuïteit aan onze medewerkers bieden. Daarmee creëren we de continuïteit voor watersport- en recreatiebedrijven in deze onzekere tijden. Dit is een investering in de toekomst! Daarbij is het mogelijk om alle zelfvoorzienende recreatieve onderkomens op een veilige wijze weer te gebruiken.

Een buitensport- of beachbedrijf welke beschikt over de volgende voorzieningen:

 1. Terrein
 2. Gemeenschappelijke ruimte
 3. (Gedeeld) sanitair
 4. Outdoor activiteiten
 5. Horeca
 6. EHBO/BHV/Hulpverlening

De volgende maatregelen worden genomen op het niveau van deze voorzieningen:

 1. Terrein
 • Groepen worden vooraf geïnformeerd over het betreden van het terrein. 1 persoon van de gehele groep mag naar binnen om zich te melden.
 • Loop de routing van je bedrijf door en voorkom kruisend verkeer, verduidelijk indien nodig de looproutes. Waar knelpunten voorzien worden m.b.t. 1,5 meter afstand door tegemoetkomende personen stel dan indien mogelijk eenrichtingsverkeer in.
 • De speeltoestellen zijn toegankelijk voor kinderen t/m 12 jaar oud en toezicht is toegestaan van een ouder/voogd.
 • De ouders of verzorgers mogen toezicht houden en moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
 • Er wordt tevens toezicht gedaan door medewerkers op het houden van afstand en zullen aanvullende maatregelen nemen bij drukte.
 • Bij binnenkomst van de accommodatie hangt een handreinigingsmiddel op basis van 70% alcohol voor handhygiëne na gebruik. Dit kan zonder water worden gebruikt.Op diverse plaatsen op het terrein hebben zijn er handreinigingsmiddel neergezet.
 1. Gemeenschappelijke ruimte
 • Gemeenschappelijke ruimtes kunnen worden gebruikt, waarbij de 1,5 meter afstand is waar geborgd. Sportactiviteiten binnen zijn tot 1 juli 2020 niet toegestaan en na 1 juli 2020 erg beperkt.
 1. (Gedeeld) sanitair

Het verbod op het gebruikmaken van gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden in zwemgelegenheden en inrichtingen voor sporten en beweging die buiten sporten mogelijk maken wordt per 15 juni opgeheven.

Ook op toiletten zal men ervoor moeten zorgen dat er voldoende hygiënische maatregelen worden genomen. “En dat je je uiterste best doet om ervoor te zorgen dat gasten op anderhalve meter afstand van elkaar blijven.” Ook zijn er nog steeds wat onduidelijkheden met deze regels. Een tip is om een duidelijk protocol op te hangen, zodat de deelnemers zijn of haar handen ten alle tijde kunnen wassen. Maatregelingen zijn o.a.:

• na een toiletbezoek reinigt/ontsmet de ondernemer het toilet

Na 1 juli 2020 worden de regelingen m.b.t. toiletbezoek versoepeld. Dan kunnen bijvoorbeeld gezamenlijke toiletgebouwen op camping ook weer open.

 1. Outdoor Activiteiten

  Er worden alleen activiteiten aangeboden waarbij 1,5 meter gegarandeerd kan worden (bijvoorbeeld mountainbiken, hoogteparcoursen, kanoën, boogschieten, klimmen, teambuilding* etc.);

 • De activiteiten vinden alleen plaats in de buitenlucht!
 • Er worden uitsluitend activiteiten aangeboden waarbij geen fysiek contact noodzakelijk is.
 • Activiteiten in nauwe ruimtes, waarbij de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd worden niet aangeboden (bijvoorbeeld escaperooms).
 • Instructie vindt plaats in een voldoende grote ruimte om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren (in de open lucht buiten);
 • Voor het gebruik van een activiteit worden de materialen (met name de handcontactpunten) schoongemaakt en gedesinfecteerd;
 • Na afloop van de activiteit worden deze materialen wederom schoongemaakt.
 • Indien er gewacht moet worden bij een activiteit, draagt de instructeur in samenwerking met de groep voor 1,5 meter afstand tussen personen.
 • Na afloop van de activiteiten wordt de groep gesommeerd het terrein zo spoedig mogelijk weer verlaten.Activiteiten zoals bepaalde teambuilding met fysiek contact / escape rooms etc. zijn uitgesloten.Kinderen en jeugd tot 18 jaar hoeven geen afstand te houden bij recreatieactiviteiten. Voor binnenactiviteiten hoeft er tot 100 personen geen verificatie van de gezondheid en geen reservering plaats te vinden. Wel is er placering nodig, het toewijzen van een afgebakende locatie of vaste zitplaatsen. Buitenactiviteiten kunnen plaatsvinden tot 250 personen met inachtneming van de 1,5 meter voor volwassenen. Kinderen tot 13 jaar hoeven onderling geen afstand te houden en niet tot de begeleiders van de recreatie activiteiten. 
 1. Horeca
 • Het nuttigen van drank- en etenswaren is toegestaan, waar genoeg ruimte is om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.
 • Betalen kan het liefst contactloos of met pin, na het pinnen altijd ontsmetten van de toetsen.

Aangescherpte regels voor veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden zijn:

 • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
 • Een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.
 • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor een publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.De veiligheidsregio’s kunnen ook specifieke maatregelen opnemen, houd de noodverordening in jouw regio dus goed in de gaten.Korte samenvatting sluitingstijd horeca (per 29 september 2020):

  – Om 22.00 uur sluiten de cafés en restaurants.
  – men moet dan weg zijn.
  – men mag tot 21.00 naar binnen.
  – klanten geven hun naam en telefoonnummer op.
  – Wordt iemand ziek die in het restaurant of café is geweest? Dan belt de GGD u op.

 1. EHBO/BHV/Hulpverlening
 • Hulpverlening houdt zich aan (beroeps)richtlijnen zoals die door de betreffende relevante organisatie wordt opgesteld (bijv. Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV).Reddingen door de instructeur (b.v. highropes) met masker en handschoenen.

Conclusie: Buitensportbedrijven kunnen onder strikte voorwaarden open blijven, met kans op sluiting door de voorzitter van de veiligheidsregio indien er onvoldoende wordt nageleefd. Twijfel over het maximaal aantal deelnemers voor binnen of buiten, neem dan contact op met de veiligheidsregio.

Disclaimer:  Mocht je twijfels hebben over een gegeven advies of een omschreven maatregel, neem dan contact op met het bevoegd gezag c.q. de burgemeester van de gemeente waar je gevestigd bent.