• aanmelden

    Op deze pagina kunt u zich officieel aanmelden bij het Sport Institute

Nadat men lid is geworden van het Sportinstituut bestaat de aanmeldingsprocedure voor de aansprakelijkheidsverzekering uit verschillende stappen. Welke stappen je doorloopt is afhankelijk van de inschrijving als opleiding, zzp-er of buitensportbedrijf. Het veiligheidsplan  is voor alle buitensport activiteiten verplicht. Hierin staan de volgende onderdelen verwerkt:

– strategisch niveau
– operationele niveau
– tactisch niveau

De meeste documenten zijn reeds ontwikkeld door de SIE en klaar voor gebruik. Andere documenten zijn reeds qua opmaak gereed voor gebruik voor onze leden. Het totale veiligheidsplan wordt door de buitensportorganisatie samengesteld met onderandere de aangeleverde producten van de SIE, dat scheelt erg veel werk! Het veiligheidsplan moet vervolgens binnen 6 maanden zijn aangeleverd bij de SIE voor screening en goedkeuring.
De laatste stap is het samenstellen van het risicovolgsysteem. Dit systeem moet binnen een jaar functioneel zijn. Ook zijn deze producten allemaal reeds ontwikkeld door de SIE. Open hier de complete uitleg van ons systeem.

Aanmeldprocedure

Voor het aanmelding bij het Sportinstitute moet u twee formulieren ondertekend opsturen of mailen in PDF. Deze formulierenworden per mail toegezonden door Bob Voets, daarna kunt u deze opsturen naar:

Sport Institute Europe
t.a.v. Bob Voets
Molenstraat 8,
4701 JS Roosendaal
email: sportinstitute@gmail.com

Na het aanvragen kunt u desgewenst een aansprakelijkheidsverzekering aanvragen. Kijk hiervoor bij verzekeringen voor meer informatie. De intentieverklaring is alleen van toepassing als u een aansprakelijkheidsverzekering wilt afsluiten.