Artikelen door artdelange

Corona & buitensport

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen. Het voordeel van buitensportactiviteit is dat deze voor veel ondernemingen ook daadwerkelijk buiten plaats vinden. Met branche specifieke aanvulling voor buitensportbedrijven is tot stand […]

Internationale regels m.b.t. verwerking van persoonsgegevens

Door toenemende digitalisering, is het steeds vanzelfsprekender om allerlei persoonlijke gegevens uit te wisselen met diverse partijen. Vaak bewust, maar ook vaak onbewust, zoals sociale media die allerlei persoonlijke informatie verzamelen, verwerken en doorverkopen aan andere partijen.   Hierdoor worden consumenten zich ook steeds meer bewust van hun privacy: niet iedereen hoeft alles te weten. […]

Validiteitsverklaringen

Personen welke nog nooit kennis hebben gemaakt met een risicovolle activiteit moeten op de hoogte worden gebracht door de organisatie m.b.t. regels/afspraken en de risico’s welke de activiteit met zich mee brengt. Tevens verklaard de deelnemer of hij/zij fysiek/mentaal in staat is om aan de activiteit deel te kunnen nemen. Rechtsgeldigheid van een validiteitsverklaring Een […]

NEN-EN 15567-1

NEN-EN richtliijnen voor hoogteparcoursen Voor 2006: geen NEN-EN norm voor hoogteparcousen 2006-2015: NEN-EN 15567-1:2006 Eerste NEN-EN norm 2015-huidig(2018): NEN-EN norm:2015: Tweede NEN-En norm De eerste keuring van een hoogte parcours geschiet d.m.v. een ingebruiksname keuring. Deze keuring houdt in: – visuele inspectie – Functionele test welke is uitgevoerd op hoogte door een keurmeester. Enkele voorbeelden: […]

Nieuwe regeling vanaf 1mei2016 mbt ZZP-er en afschaffing VAR-verklaring

Ongetwijfeld hebt u gehoord dat de zogenoemde VAR-verklaring (“Verklaring Arbeidsrelatie”) per 1 mei 2016 komt te vervallen. Dit is geregeld in de Wet DBA (“Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties”) die op 1 mei 2016 ingaat. Het vervallen van de VAR-verklaring kan vervelende gevolgen hebben voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. In dit memo zetten wij de gevolgen voor u […]

Wetgeving outdoor activiteiten in Wallonië

(bron: Waals Nieuwsblad 26 februari 2016) Wettelijke vergunningen Outdoor activiteiten in Wallonië Er zijn verschillende wetgevingen die in relatie staan met outdoor-activiteiten en de daarbij behorende specifieke buitensport-activiteiten. Bedoeling van deze wetgevingen is om enerzijds ervoor te zorgen dat de veiligheid van de gebruikers wordt gegarandeerd en anderzijds dat de natuur door deze outdoor-activi- teiten […]

Regelgeving voor klimwanden in Nederland

Er zijn diverse NEN, NEN-EN en EN-normen die betrekking hebben op de klim- en bergsport. Het feit dat er een norm is wil echter niet zeggen dat deze wettelijk verplicht is! Hoe zit het dan wel? NEN, EN en de normen. Europese Normen (afgekort EN) worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Europese normalisatie-organisatie CEN (Comité […]

Regelgeving omtrend trailers

Om met een aanhangwagen of een kanotrailer te rijden hebt u niet altijd een BE-rijbewijs nodig. Uw rijbewijs B volstaat zolang de aanhangwagen inclusief laadvermogen niet meer weegt dan 750 kg. In bepaalde gevallen is het toegestaan een aanhangwagen van meer dan 750 kg te trekken met alleen een geldig rijbewijs B. Dan gelden daarvoor […]